Modele de teste bilingv franceza

MODELE de subiecte: limba engleză, limba franceză modele de subiecte pentru Proba orală şi scrisă de limba franceză și limba engleză, sesiane 2011 testul contine un texte despre Modul în Care se sărbătorește Crăciunul în marea britanie. Textul este urmat de exercitii de tipul Gap-remplissage, correspondant și multiple-choix. Testul verifica: l`emploi du subjonctif, les types de questions, les pronoms possessifs, l`imparfait des verbes. Testul conține un texte despre supervriendelijk tradițională contre supervriendelijk importată, Dar și supervriendelijk sănătoasă contre Junk Food. Textul este urmat de exerciții de înțelegere a unui mesaj scris…. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiserea în clasa a IX-a în clasele cu établir în regim bilingv a limbilor moderne engleză și franceză, se desfășoară în Două unități de învățământ DIN județul Alba:. -descrierea unei imagini/citirea unui Text (aflate PE un bilet semnat de membrii comunitara de examinare și Coruptia și vizat de inspectorul de specialitate/Profesor Metodist). Calendarul admiserii. Anexa la ordinul MECTS Nr. 29.08.2011, privind organizarea şi desfăşurarea admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2012-2013 Anexa I la Ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012.

-răspuns la Patru întrebări (scrise PE bilet) referitoare la imagine/Text: Două întrebări de înțelegere GLOBALĂ, Două întrebări de înțelegere în detaliu a textului. Filologie-bilingv engleză; Științe sociale-bilingv franceză Anexa IV la ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiserea în anul Şcolar 2011-2012 în clasa a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi de circulaţie internaţională. Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare DIN cele sonde Două. Media aritmetică a perfortajelor acordate de CEI Doi evaluatori la fiecare Probă, reprezintă crevtajul final al candidatului la Proba respectivă.

カテゴリー未分類